ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції

Розроблення нормативної та технологічної документації

Виробництво харчових продуктів повинно здійснюватися за нормативно-технологічною документацією для забезпечення безпечності та окремих показників якості продукції згідно чинного законодавства.

Нормативна документація повинна бути гармонізована з вимогами директив, кодексів усталеної практики, регламентів ЄС та міжнародних стандартів в частині регламентування безпечності, якості вимог до її ідентифікації, маркування, правил приймання і методів контролювання.

Дотримання вимог нормативно-технологічної документації є гарантією доброчинної виробничої практики та конкурентоспроможності виробництва в умовах євроінтеграції.

Попит ринку та сучасні технології стимулюють виробників постійно розширювати асортимент і удосконалювати рівень якості нових видів харчових продуктів.

Згідно з чинним законодавством, за відсутності національних стандартів, суб’єкти господарювання розробляють власні технічні умови (ТУ) на кожний конкретний вид або групу продуктів та, відповідно, технологічну документацію. Технологічна документація (ТІ, РЦ, НВ, режими стерилізації) встановлює послідовність, режими та параметри технологічних процесів, з урахуванням особливостей технічного оснащення виробництва.

Фахівці інституту кваліфіковано і в стислий термін розроблять необхідну нормативну та технологічну документацію на виробництво харчових продуктів, які будуть також містити пропозиції до впровадження науково-обґрунтованих інноваційних технологій та сучасного асортименту продуктів.

Оформити заявку на розроблення нормативної та технологічної документації (ТУ), (ТІ, РЦ, НВ)

 

Оформити заявку на розроблення режимів стерилізації (пастеризації)