ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції

Напрями науково-технічної діяльності інституту

І. Розроблення наукових основ збереження біологічної та харчової цінності сільськогосподарської сировини в процесі її зберігання та перероблення

• Розроблення методології проектування та прогнозування заданих функціональних властивостей нових продуктів, моделювання їх композиційного складу.

• Розроблення наукоємних екобезпечних технологій комплексного перероблення біоресурсів з отриманням продуктів масового вживання.

• Створення технологій та асортименту харчових продуктів для дітей різних вікових груп, продуктів лікувально-профілактичного призначення для немедикаментозної корекції полінутрієнтних дефіцитів, профілактики дитячих аліментарно залежних захворювань.

• Сприяння інноваційному розвитку харчових виробництв шляхом впровадження у промисловість нових технологічних рішень.

• Моніторинг хімічного складу вітчизняної та імпортованої сировини рослинного і тваринного походження, об’єктів аква- та марікультури, обґрунтування відповідності регламентованих показників якості, харчової цінності, безпечності вимогам чинних законодавчих та нормативних документів.

• Розроблення та затвердження технологічних режимів виробництва харчових продуктів у різних типах і видах тари з урахуванням способів консервування та наявного обладнання, нормативної та технологічної документації.

• Розроблення та погодження згідно з чинним законодавством Технічних умов (ТУ), Технологічних інструкцій (ТІ), Стандартів організації України (СОУ).

ІІ. Створення сучасної нормативної бази Національних стандартів, технічних регламентів тощо), гармонізованої з вимогами директив і регламентів Європейського союзу в сфері виробництва харчових продуктів та регулювання показників їх якості і безпечності

• Стандартизація методів і методик контролю харчових продуктів за фізико-хімічними, мікробіологічними, токсикологічними показниками.

ІІІ Контроль якості і безпечності продукції агропромислового комплексу

• Розроблення методів, методик визначення фізико-хімічних, мікробіологічних показників, критеріїв оцінки натуральності, автентичності харчових продуктів.

• Розроблення функціональних систем контролю продукції за принципами НАССР або інших сучасних систем.

Проведення досліджень з визначенням показників якості і безпечності сировини, напівфабрикатів, харчової продукції вітчизняного та зарубіжного виробництва.

ІV. Підвищення ефективності досліджень та рівня наукового доробку

• Публікаційна та патентно-ліцензійна діяльність.

• Наука для агробізнесу.