ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції

Технічний комітет стандартизації ТК 24

«Продукти з овочів і фруктів, інші харчові продукти та обладнання для їх виробництва»

Технічний комітет створений за спільним наказом Міністерства сільського господарства та Держстандарту України № 100/82 від 21.09.1992 р. «Продукти з плодів і овочів та обладнання для їх переробки».

У 2003 році відповідно до наказу Держспоживстандарту України від 24.10.2003 р. № 181 було змінено назву на «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки»» та оновлено Положення про ТК 24.

У 2018 році відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 23.07.2018 р. № 232 було реорганізовано ТК 24 згідно оновлених вимог до ТК, зі зміною складу та структури.

У 2023 році в ТК 24 було змінено назву на «Продукти з овочів і фруктів, інші харчові продукти та обладнання для їх виробництва», розширено сферу стандартизації та оновлено склад і структуру відповідно до наказів ДП «УкрНДНЦ» від 21.09.2023 р. № 250 та від 21.09.2023 р. № 251.

На базі ТК 24 функціонує 6 підкомітетів.

Здійснення функцій секретаріату ТК 24 та підкомітетів покладено на Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково- дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції».

До складу ТК 24 входить 20 організації − колективних членів.

Склад ТК 24 періодично оновлюється.

Основні функції, які покладено на ТК 24: організаційно-методичне та науково-технічне керівництво роботами зі стандартизації, метрології та сертифікації таких об’єктів:

1) продукти на основі овочів і фруктів з використанням м'яса, риби, харчових добавок тощо;

2) продукти дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

3) соки та соковмісні напої;

4) тара, закупорювальні засоби, таропакувальні та допоміжні матеріали;

5) технологічні процеси та устатковання для перероблення овочів і фруктів;

6) методи випробовувань сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Напрями діяльності технічного комітету:

Розроблення нормативних, технологічних та законодавчих документів (національних стандартів, технічних регламентів тощо) спрямованих на підвищення якості і безпечності харчової продукції, її конкурентоспроможності в умовах Євроінтеграції, удосконалення системи контролю продукції від виробництва до реалізації.

Розгляд міжнародних та європейських стандартів для адаптації їх вимог до вимог національної стандартизації, економіки та охорони здоров’я.

Проведення актуалізації, експертизи та погодження нормативних документів та змін до них згідно з вимогами чинного законодавства.

Технічний комітет стандартизації ТК 24 надає консультативну допомогу регіональним установам зі стандартизації і метрології, випробувальним та виробничим лабораторіям, підприємствам – виробникам харчової продукції; здійснює авторський нагляд за введенням в дію, впровадженням національних стандартів, закріплених за ТК 24, та технічних умов; обговорення регуляторних та правових актів, що стосуються харчової, сокової продукції, а також продуктів дитячого харчування за ініціативою Мінагрополітики України, МОЗ України, Національної асоціації виробників дитячого харчування, Асоціації «Укрконсервмолоко» тощо.

Технічний комітет стандартизації ТК 24 являється активним членом технічного комітету стандартизации ISO/ТС 34 Food products (Харчові продукти) – SC 3 Fruit and vegetable products (Продукти із фруктів і овочів).