ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції

Технічний комітет стандартизації ТК 24

«Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки»

Технічний комітет створений за спільним наказом Міністерства сільського господарства та Держстандарту України № 100/82 від 21.09.92 р. Наказом Держспоживстандарту України № 518 від 18.10.2010 «Про зміни у керівному складі ТК 24 та внесення змін до Положення про технічний комітет стандартизації ТК 24» здійснення функцій секретаріату ТК 24 покладено на Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції».

До складу ТК 24 входить 17 організації − колективних членів.

Основні функції, які покладено на секретаріат: організаційно-методичне та науково-технічне керівництво роботами зі стандартизації, метрології та сертифікації таких об’єктів:

1) продукти на основі овочів і фруктів з використанням м'яса, риби, харчових добавок:

2) продукти дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;

3) тара, закупорювальні засоби, таропакувальні та допоміжні матеріали;

4) технологічні процеси та устатковання для перероблення овочів і фруктів;

5) методи випробовувань сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Напрями діяльності технічного комітету:

Розроблення нормативних та законодавчих документів (національних стандартів, технічних регламентів тощо) спрямованих на підвищення якості і безпечності харчової продукції, її конкурентоспроможності в умовах Євроінтеграції, удосконалення системи контролю продукції від виробництва до реалізації.

Розгляд міжнародних та європейських стандартів для адаптації їх вимог до вимог національної стандартизації, економіки та охорони здоров’я.

Проведення актуалізації, експертизи та погодження нормативних документів та змін до них згідно з вимогами чинного законодавства.

Технічний комітет співпрацює з такими ТК в суміжних сферах діяльності:

ТК 124 «Природні та реформовані лікувальні ресурси» в частині використання продуктів лікувального та профілактичного призначення та їх стандартизації на основі договору про творче співробітництво;

ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» у частині погодження нормативних документів на системи управління безпекою при виробництві продуктів перероблення овочів, фруктів, м’ясних та рибних продуктів, молочних продуктів, а також продуктів дитячого харчування,

а також з

- ТК 19 Науково-технічна термінологія;

- ТК 71 Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал

- ТК 82 Охорона довкілля

- ТК 88 Розробка та постановка продукції на виробництво

- К 89 Оцінка відповідності

- ТК 98 Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризації

- ТК 102 Скло та вироби з нього

- ТК 120 Упаковка, тара, пакувальні матеріали

- ТК 140 Молоко, м’ясо та продукти їх переробки;

- ТК 154 Соки та соковмісні продукти

- ТК 179 Продукція садів, виноградників і виноробна продукція

Технічний комітет стандартизації ТК 24 надає консультативну допомогу регіональним установам зі стандартизації і метрології, випробувальним та виробничим лабораторіям, підприємствам – виробникам харчової продукції; здійснення авторського нагляду за введенням в дію, впровадженням національних стандартів, закріплених за ТК 24 та технічних умов; обговорення правових актів, що стосуються продуктів дитячого харчування за ініціативою Мінагрополітики України та Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко».

Технічний комітет стандартизації ТК 24 являється активним членом технічного комітету стандартизации ISO/ТС 34 Food products (Харчові продукти) – SC 3 Fruit and vegetable products (Продукти із фруктів і овочів), співпрацює з Міждержавним комітетом стандартизації МТК 92 “Консервы овоще - фруктовые для детского и диетического питания”

Перелік Національних стандартів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN), розроблених фахівцями ТК 24 та інституту (завантажити)