ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")


Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій
екобезпечної та органічної продукції

 

НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції – сучасна наукова установа з багаторічним досівом комплексного вирішення проблем та прогнозування пріоритетних напрямів розвитку харчової галузі.
Наші партнери − вітчизняні виробники харчових продуктів та провідні наукові установи і організації, що реалізують державну політику в сфері її безпечності та якості.

Історична довідка

Інститут розпочав свою діяльність в 1956 році шляхом перетворення Центральної хімічної лабораторії Укрголовконсерву в Український науково-дослідний інститут консервної промисловості (УкрНДІКП) з підпорядкуванням Міністерству промисловості продовольчих товарів УРСР.

В 1965 р. Постановою Ради Міністрів СРСР установу передано в підпорядкування Міністерству харчової промисловості СРСР. В 1979 р. за Постановою Ради Міністрів СРСР УкрНДІКП трансформовано у Всесоюзний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут продуктів дитячого харчування і систем управління агропромисловими комплексами консервної промисловості (ВНДПКІ «Консервпромкомплекс»). Підпорядкування ВНДПКІ «Консервпромкомплекс» Міністерству сільського господарства України здійснено в 1991 р. з одночасним перейменуванням установи у Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»). Наказом Міністерства на інститут покладено обов’язки головної організації зі створення нових технологій виробництва продуктів дитячого харчування, фруктово-овочевих консервів, дієтичних, швидкозаморожених продуктів з плодів, овочів та картоплі, нового і модернізованого технологічного обладнання, ліній та комплексів, нових видів тари і упаковки, розроблення національних стандартів та вирішення інших наукових проблем розвитку фруктовоовочевопереробної промисловості.

З приєднанням у 2009 році на правах відокремленого підрозділу до структури Національного університету біоресурсів і природокористування України інститут розширив напрями фундаментальних досліджень та інноваційної діяльності. Значного розвитку набули наукові розробки зі створення ресурсозберігаючих технологій перероблення біоресурсів; вивчення хімічного складу сировини; наукового моделювання продуктів здорового харчування та прогнозування їх функціональних, дієтичних властивостей. Науковці інституту працюють над реалізацією заходів національного законодавства у сфері управління безпечністю харчових продуктів та захисту прав споживачів; реформуванням національної системи стандартизації в умовах євроінтеграції.

Основні наукові дослідження інституту направлені на створення нових технологій виробництва конкурентоспроможних харчових продуктів, визначення критеріїв їх ідентифікації, номенклатури показників якості і безпечності та формування сучасної нормативної бази.

Розроблені в інституті асортимент продуктів і технології є інноваційними, їх новизна та науковий рівень підтверджено 45 патентами України, Державною премією України в галузі науки і техніки.

На протязі багатьох років в інституті налагоджено співробітництво з державними та суспільними установами, організаціями в сфері охорони здоров’я, технічного регулювання, що сприяє комплексному вирішенню завдань наукових досліджень та нагальних проблем переробної галузі.

Технічне регулювання якості і безпечності харчових продуктів, координування процесів розроблення та впровадження національних стандартів здійснює Технічний комітет стандартизації ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки», який функціонує на базі інституту.

В інституті на протязі багатьох років сформована наукова школа з дослідження хімічного складу сировини, створення новітніх харчових продуктів дитячого, дієтичного харчування і технологій їх виготовлення, регламентування показників якості і безпечності та стандартизації продукції.

Лабораторії інституту, атестовані згідно з чинним законодавством, проводять контроль та експертизу якості і безпечності сировини, напівфабрикатів, продуктів вітчизняного та зарубіжного виробництва.