ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Понеділок, 18 вересня 2017, 08:04

На засіданні Науково-технічної ради Відокремленого підрозділу НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» проаналізовано результати співпраці науковців з бізнесом та обсяги виконаних досліджень за госпдоговірними роботами.

Відмічено станом на 10.09.2017 р. підвищення активності відділів і лабораторій по залученню коштів до спеціального бюджету. Розглянуто перспективні напрями успішного виконання тематичного плану 2017 р. щодо завдань розвитку науки в Університеті – участі у конкурсах наукових проектів, якості виконання НДР, виконання плану використання бюджетних коштів, підвищення обсягу надходжень коштів до спеціального фонду, зміцнення матеріально-технічної бази інституту, активізації діяльності з підготовки та видання наукових публікацій, підвищення рівня захисту інтелектуальних здобутків шляхом підготовки заявок та отримання патентів, укріплення наукового потенціалу та підвищення наукометричних показників штатних співробітників.