ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Середа, 08 лютого 2017, 10:46

 

В інституті було проведено узагальнення результатів виконання фундаментальних та прикладних досліджень за 2016 рік.

Науковими підрозділами виконувалося 49 наукових розробок, з яких – 3 фундаментальні НДР та 46 наукових розробок на замовлення окремих підприємств галузі. Тематичний план цих науково-дослідних робіт характеризує потреби галузі в технологічному та технічному оновлені виробництв, розширенні асортименту продукції, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом впровадження новітніх інноваційних технологій, підвищення якості продукції, відповідає пріоритетному тематичному напряму та пріоритетному напряму інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.

Найвагомішими результатами фундаментальної науково-дослідної роботи «Наукові основи прогнозування хімічних модифікацій харчових нутрієнтів у проектуванні технологій виробництва функціональних продуктів на основі впровадження принципів доказової медицини в сфері забезпечення базових показників стандартів здорового харчування», наукове керівництво якої здійснює директор інституту Мазуренко І.К., д-р техн наук, є методичні рекомендації з моделювання рецептур функціональних продуктів, методів оцінки біологічної цінності та антиоксидантної активності, з оцінки ризиків контамінації харчових продуктів забруднювачами хімічної і біологічної природи та методи їх контролювання; проект методичного документу «Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю при виробництві, зберіганні та реалізації консервованих продуктів», проекти національних стандартів (ДСТУ) «Продукти консервовані функціонального призначення» та «Продукти харчові. Метод визначення засвоюваності білка», асортимент і рецептури продуктів з заданими функціональними властивостями (імуномоделюючими, антиоксидантними, детоксикуючими).


Також під керівництвом Мазуренка І.К., д-ра техн. наук., здійснювалось виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Наукові основи технологій виробництва продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення для аліментарної корекції полінутрієнтних дефіцитів», найвагомішими результатами якої є розроблення медико-біологічних вимог, методичних рекомендацій щодо принципів розроблення рецептур продуктів лікувально-профілактичного призначення, асортименту продукції та рецептур консервованих продуктів для дітей з функціональними порушеннями травлення, шлунково-кишкового тракту, харчовою алергією, залізодефіциьною анамією.

Найвагомішими результатами фундаментальної науково-дослідної роботи «Науково-технічні основи створення енергоефективної технології зневоднення рослинної сировини та отримання інноваційних продуктів цільового призначення», наукове керівництво якої здійснює Безбах І.В., канд. техн наук, є принципова технологічна схема виробництва сухих продуктів, якою передбачено отримання різних видів сухих продуктів та різного ступеня зневоднення, модель комбінованих способів сушіння, методичні рекомендації з оцінки енергоефективності способів сушіння рослинної сировини.


За підтримки Одеської облдержадміністрації за період 2014-2016 р.р. інститут також приймав участь у реалізації заходів регіональних програм:

– розвитку овочівництва та баштаництва з проведенням етапів сортовипробування для формування раціональної структури сортів овочевих і баштанних культур за хіміко-технологічними показниками, що відповідають вимогам зберігання та промислового перероблення;

– комплексної програми «Здоров’я», програми «Репродуктивне здоровя населення Одеської області», «Програми протидії захворюваності туберкульозом» з розробленням рекомендацій для організації виробництва в Одеській області дієтичних продуктів для забезпечення дітей хворих на туберкульоз, вагітних жінок та матерів-годувальниць.

Узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності представлено для звітування у Міністерстві освіти і науки України згідно з Наказом від 10.01.2017 р. № 26.