ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Четвер, 15 грудня 2016, 09:47

 

Згідно з порядком денним Науково-технічна рада заслухала звіти керівників, відповідальних виконавців про результати науково-дослідних робіт, які виконувались в інституті протягом року.

У 2016 році науковці інституту приймали участь у виконанні трьох фундаментальних наукових тем за договорами з Національним університетом біоресурсів і природокористування України та сорока чотирьох прикладних наукових досліджень за господарчими договорами на замову переробних підприємств агропромислового комплексу.

Про результати наукових досліджень виступили з доповідями Мазуренко І.К., директор, д-р техн. наук, керівник комплексної фундаментальної науково-дослідної роботи «Наукові основи прогнозування хімічних модифікацій харчових нутрієнтів у проектуванні технологій виробництва функціональних продуктів на основі впровадження принципів доказової медицини в сфері забезпечення базових показників стандартів здорового харчування» та відповідальні виконавці окремих завдань, з яких складається дана робота: Філіпова Л.Ю. – заступник директора з наукової роботи з питань харчових технологій, Зубарева Л.І. – завідувач науково-дослідного відділу фізико-хімічних, мікробіологічних досліджень і безпеки продукції, Крохальова А.А. – завідувач науково-дослідного відділу розробки технологій зберігання та переробки біоресурсів.

Про результати виконання двох фундаментальних тем «Наукові основи технологій виробництва продуктів дитячого харчування лікувально-профілактичного призначення для аліментарної корекції полінутрієнтних дефіцитів», «Науково-технічні основи створення енергоефективної технології зневоднення рослинної сировини та отримання інноваційних продуктів цільового призначення» доповіли Мазуренко І.К., директор, д-р техн. наук, Філіпова Л.Ю. – заступник директора з наукової роботи з питань харчових технологій та Безбах І.В. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки технологій зберігання та переробки біоресурсів, канд. техн. наук.

Результати наукової діяльності інституту за госпдоговірною тематикою представили керівники напрямів: розроблення сучасних технологій і нормативної документації на харчові продукти Крохальова А.А. – завідувач науково-дослідного відділу розробки технологій зберігання та переробки біоресурсів; дослідження харчових продуктів за показниками якості і безпечності Зубарева Л.І. – завідувач науково-дослідного відділу фізико-хімічних, мікробіологічних досліджень і безпеки продукції.

Науково-технічна рада ухвалила результати виконання науково-дослідних робіт, річні проміжні звіти та рекомендувала надати їх на затвердження до НУБіП України.