ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Понеділок, 03 жовтня 2016, 12:00

 

Відповідно до наказу Національного університету біоресурсів і природокористування від 30.09.2016 р. № 933 на базі «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» створено

Філію Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК

Функції Філії визначено Положенням та спрямовані на:

– розвиток випробувальної бази державної метрологічної системи в Південному регіоні, проведення поглибленої експертизи якості і безпечності продукції АПК згідно світових стандартів;

– відбирання зразків сировини та продуктів її перероблення для проведення випробувань продукції з метою підтвердження її відповідності вимогам нормативних документів, що є чинними;

– проведення випробувань, в тому числі арбітражних, для цілей державного контролю;

– відбирання та підготовка проб для визначення залишків агротоксикантів та інших ксенобіотиків хімічної та біологічної природи;

– проведення моніторингових досліджень безпечності продукції АПК та довкілля;

–гігієнічна оцінка шкідливого впливу харчових добавок, хімічних і біологічних факторів в умовах сучасних технологій перероблення сільськогосподарської сировини та виробництва харчових продуктів;

– проведення наукових досліджень, в тому числі за індивідуальними планами магістрів, аспірантів та докторантів;

– організація проведення нарад, семінарів з підвищення якості випробувань досліджень;

– здійснення науково-технічної взаємодії з організаціями, лабораторіями Мінагрополітики України, Мінекономрозвитку України, МОЗ України, в подальшому з виконанням функцій референс-лабораторії;

– разом з УЛЯБП АПК НУБіП України проведення заходів з адаптації національної бази до вимог міжнародних стандартів та Директив ЄС в системі випробувань;

– підготовка та видання наукових праць, рекомендацій та інших матеріалів з питань зовнішнього і внутрішнього моніторингу, стану якості і безпеки продукції АПК.