ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій
екобезпечної та органічної продукції

Методичний супровід з питань прийняття та надання чинності нових законодавчих актів, нормативних і методичних документів у сфері:

– виробництва продуктів дитячого харчування;

– якості і безпечності харчових продуктів;

– формування вимог до маркування харчових продуктів для забезпечення надання споживачу необхідної, достовірної інформації про склад харчового продукту, його поживну (харчову) цінність та калорійність;

– стандартизації та технічного регулювання;

– порядку санітарно-гігієнічного, технологічного контролю харчових продуктів;

– розроблення та постановки продукції на виробництво;

– порядку розроблення та затвердження технологічних параметрів виробництва, режимів стерилізації/пастеризації консервованих продуктів;

– оцінки адекватності харчових продуктів відповідно до норм фізіологічних потреб населення різних вікових категорій в основних харчових речовинах та енергії.

Фахівці інституту нададуть обґрунтовану консультацію з питань інноваційного технологічного розвитку підприємств переробної галузі агропромислового комплексу, запропонують перспективні технологічні та технічні рішення, спрямовані на виробництво конкурентоспроможної продукції як на вітчизняному ринку харчових продуктів, так і на зарубіжному.

На замовлення виробників харчових продуктів фахівці інституту запропонують широкий асортимент продуктів, розроблений з використанням сучасних принципів моделювання рецептур та створенням математичних моделей прогнозування заданих технологічних параметрів та показників якості і безпечності харчової продукції.

Фахівці інституту та технічний комітет ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» проведуть актуалізацію нормативних документів підприємства-виробника відповідно до сучасних вимог національної стандартизації та адаптацію міжнародних стандартів (ДСТУ ISO, ДСТУ EN).

У разі виникнення питань будь-якого характеру щодо практичної реалізації норм чинних законодавчих, нормативних та технологічних документів фахівці інституту нададуть роз’яснення стосовно їх застосування.