ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

Контроль показників якості та безпечності

Науково-дослідний та проектний інститут
стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції

Контроль якості та безпечності харчових продуктів

Науково-дослідний відділ фізико-хімічних, мікробіологічних досліджень і безпеки продукції здійснює:

– формування бази даних національних, міжнародних та європейських стандартів щодо регламентування показників безпечності та якості харчових продуктів та методів їх досліджень;

– розроблення, апробацію нових та удосконалення (адаптацію) чинних методів і методик, у тому числі, які застосовуються в європейській та міжнародній практиці аналітичних випробувань;

– дослідження хімічного складу харчових продуктів та його модифікацію під впливом технологічних, біотехнологічних факторів;

– обґрунтування критеріїв ідентифікації харчових продуктів;

– оцінку органолептичних показників харчової, біологічної цінності та адекватності харчових продуктів;

– визначення показників якості та безпечності харчових продуктів згідно з вимогами чинних нормативних документів;

– дослідження ступеня контамінації харчових продуктів забруднювачами хімічної та біологічної природи.


Лабораторії науково-дослідного відділу атестовані на право проведення метрологічних робіт за встановленим переліком показників якості і безпечності.

Лабораторії забезпечені необхідними нормативними та методичними документами, засобами вимірювальної техніки, що забезпечує високий рівень досліджень, достовірність та відтворюваність результатів вимірювань.

Пропонуємо скористатися послугами наших лабораторій

Перелік показників якості та безпечності

 

Заявка на проведення досліджень з контролю якості та безпечності продукції