ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

 

30 червня 2022 року відбулося засідання науково-технічної ради ВП НУБіП України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції», на якому були присутні члени ради, керівники підрозділів та керівництво інституту. .

Директор інституту Людмила Філіпова в інформації про результати науково-технічної діяльності інституту за І півріччя 2022 року підкреслила, що, незважаючи на воєнний стан та відповідні труднощі, діяльність інституту здійснюється планово:

– виконуються 4 наукові теми, які фінансуються за кошти державного бюджету;

– за госпдоговірною тематикою на замовлення підприємств аграрного сектору виконуються 45 розробок;

– підготовлено 2 наукові статті, 1 статтю у міжнародній наукометричній базі Scopus, 2 заявки.

Вже сьогодні науковці інституту планують перспективну тематику на 2023 – 2024 роки з орієнтуванням на різні джерела фінансування.

Згідно порядку денного було заслухано звіти керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних робіт, виконання яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету:

– Ігоря Безбаха – старшого наукового співробітника, д-ра техн. наук, керівника НДР «Розробити інноваційні технології комплексного перероблення риби та морських гідробіонтів з отриманням полікомпонентних продуктів цільового призначення», яка виконується за договором № 110/24-пр-2020, Наталії Ракуленко – старшого наукового співробітника, відповідального виконавця;

– Альвіни Крохальової – завідувача науково-дослідним відділом, керівника НДР «Розроблення науково-технічних рішень зі створення сучасних технологій консервування з отриманням інноваційних харчових продуктів функціонального призначення», яка виконується за договором № 110/11-пр-2021, Людмили Зубаревої – завідувача науково-дослідним відділом, відповідального виконавця;

– Людмили Зубаревої – завідувача науково-дослідним відділом, керівника НДР «Розробити інтегровану систему превентивних заходів попередження мікробіологічних ризиків та технологію виробництва екобезпечних продуктів дитячого харчування», яка виконується за договором № 110/15-пр-2022, Альвіни Крохальової – завідувача науково-дослідним відділом, відповідального виконавця;

– Людмили Філіпової – директора, керівника НДР «Розробити технологічні рішення раціонального використання потенціалу рослинних біоресурсів зі створення харчових продуктів спеціального призначення», яка виконується за договором № 110/16-пр-2022, Ігоря Безбаха – старшого наукового співробітника, д-ра техн. наук, відповідального виконавця.

Відмічено, стан виконання наукових досліджень за змістом та проміжними результатами відповідає технічним завданням, календарним планам та робочим програмам. До кінця року планується науково-дослідні роботи виконати у повному обсязі.

Про виконання плану надходжень коштів до спеціального фонду і стан виконання наукових розробок за напрямами госпдоговірної діяльності доповіли Тетяна Панцулая, Альвіна Крохальова, Людмила Зубарева. Запропоновано подальше переведення співпраці із замовниками від аграрного сектору, інших сфер харчової галузі на довгострокові договори, що підвищує ефективність госпдоговірної діяльності.