ВІДОКРЕМЛЕННИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЙ ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ ТА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ"

(ВП НУБіП України "НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції")

10 вересня 2018 року

 

Розроблена остаточна редакція проекту національного стандарту ДСТУ EN 13379 (EN 13379:2001+A1:2013, IDT)

 

 

 

Членами підкомітету ПК 3 «Устаткування для виробництва продуктів з фруктової та овочевої сировини» технічного комітету ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» розглянуто остаточну редакцію проекту національного стандарту ДСТУ EN 13379 (EN 13379:2001+A1:2013, IDT) «Виробництво макаронних виробів. Розподілювачі, машини для знімання і різання, механізми повернення та накопичувача бастунів. Вимоги щодо безпеки та гігієни», розроблену фахівцями інституту за темою «Розроблення методом перекладу та прийняття 501 проекту національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (Стандарт ЄС-6)» згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на 2018 рік.

 

Керівник розробки Проноза О.В. та відповідальний виконавець Безбах І.В. доповіли про зауваження та пропозиції від зацікавлених організацій до першої редакції проекту стандарту та обґрунтований звід коментарів. Справу стандарту на надіслано замовнику (ДП «УкрНДНЦ») на прийняття.